HMS Iwo Jima

by Twombly

HMS Iwo Jima vznikla 23.4.2011 jako první zahraniční meeting chapter TRMN. Chapter je založen na těžkém výsadkovém transportu pro námořní pěchotu třídy Guadalcanal s trupovým číslem LTH-06. Důvodem pro zvolení této třídy byla skutečnost, že většina zakládajících členů chapteru je členy Mantichorské námořní pěchoty (RMMC).

Počet členů chapteru je v současnosti ustálen na 10 členech, z toho většina přiřazena k RMMC. Většina členů pochází z České republiky, s výjimkou jediného člena, pocházejícího ze Spojených států amerických a to je herec Rick Worthy, se kterým členové námořní pěchoty navázali přátelství během jeho návštěvy na Festivalu Fantazie 2010.

Členové chapteru HMS Iwo Jima se každoročně aktivně podílejí na programu Festivalu Fantazie a to jak v oblasti Honorverse v rámci linie Klasikonu, tak v oblasti military v rámci linie Jatkonu. Někteří členové se také aktivně podílejí na programu, pořádáném spřáteleným českým fanklubem HMS Phantom, jako jsou například divadla s Honorverse tématikou.

Mezi vlastní akce chapteru patří každoroční „Iwo Jima Training Camp“, pořádaný obvykle v období srpna v prostoru Camp Sawmill, v Chocenickém újezdu u Plzně. Tato akce je zaměřena na rozvoj teoretických i praktických dovedností z oblasti military a airsoftu. Tato akce je vedena členy chapteru, kteří se dlouhá léta pohybují v oblasti airsoftového reenactingu / milsimu.

V budoucnu se očekává rozvoj počtu a druhu akcí, které jsou chapterem pořádány.

Vstup do chapteru HMS Iwo Jima je otevřen každému fanoušku, který má aktivní zájem o vojenství a historii a je tak jisté, že do kolektivu s těmito zájmy zapadne. Jedinou další podmínkou pro vstup je účast alespoň na některých akcích chapteru jednou ročně, která je vymezena tím, že se jedná o meeting chapter. Přestože je chapter tvořen z většiny fanoušky Honorverse, není znalost Honorverse podmínkou.

Pro fanoušky, které problematika vojenství tolik nezajímá je určen sesterský chapter HMS Loki, se kterým členové HMS Iwo Jima na většině akcí spolupracují.